Keď niekto povie, že to nejde, neverte mu!

O nás

Naše občianske združenie Neposlušné nožičky sme založili v roku 2018 kvôli podpore našej dcérky Emky, ktorá sa narodila predčasne komplikovaným pôrodom a trpí detskou mozgovou obrnou.

Detská mozgová obrna je porucha, ktorá môže ovplyvniť pacienta mnohými spôsobmi a typ a závažnosť symptómov sa bude líšiť v závislosti od rozsahu poranenia mozgu.

Emka má hypotonický svalový tonus, zlú koordináciu a ťažkosti s pohybom, problémy s udržiavaním polohy a rovnováhy a ťažkosti s ovládaním jemnej motoriky. Jej stav vyžaduje neustále rehabilitácie a cvičenie, ktoré sú nevyhnutné a pomôžu Emke dosiahnuť čo možno najlepší život, aby sa dokázala zaradiť medzi zdravé deti a v budúcnosti žiť nezávislý a produktívny život.

Detská mozgová obrna je porucha na celý život a preto chceme podať podpornú ruku aj ostatným deťom s touto chorobou alebo s iným zdravotným znevýhodnením. Našimi hlavnými cieľmi sú:

Získavanie a poskytovanie kvalitných zdravotníckych a rehabilitačných pomôcok pre deti postihnuté DMO a pre osoby zdravotne, telesne alebo sociálne znevýhodnené a ich rodiny

Podporovanie a rozvíjanie poznania v oblasti života osôb zdravotne a telesne znevýhodnených a rozširovanie všeobecného povedomia o detskej mozgovej obrne

Získavanie finančných prostriedkov na liečebné a rehabilitačné pobyty, postupy a operácie na území SR i v zahraničí

Aktívna spolupráca pri poskytovaní rehabilitačnej starostlivosti osôb zdravotne a telesne znevýhodnených, poskytovanie rehabilitácie (sociálna, zdravotná) osobám so zdravotným a telesným znevýhodnením.

Organizácia voľnočasových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti – tvorivé dielne, workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu