Kontaktné údaje

Neposlušné nožičky, o.z.

Telefón: +421 948 918 115
Email: neposlusnenozicky@gmail.com

Číslo účtu – Slovenská sporiteľňa, a.s.:
IBAN: SK66 0900 0000 0051 5518 7781
BIC /SWIFT/: GIBASKBX

Názov združenia: Neposlušné nožičky
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 52017052

DIČ: 2121197562

Registračné číslo: VVS/1-900/90-54679
Registrový úrad: MV SR
Dátum vzniku: 31.10.2018