O nás

Ako sú využívané naše financie

Terapie

Ako sa na našej stránke môžete dozvedieť, existuje veľké množstvo terapií, ktoré viac či menej napomáhajú deťom s DMO skvalitniť ich život, zmenšiť bolesti a napätia vo svaloch, vylepšiť rovnováhu, byť samostatnejšími, či psychicky sa uvoľniť.

Terapie žiaľ neliečia, len pomáhajú, sú však pre deti s DMO nevyhnutné.

Emka sa príležitostne venuje plávaniu a popri fyzikálnych terapiách absolvuje  oxygenoterapiu, biofeedback terapiu a terapiu hrou na zlepšenie grafomotoriky.

Plánujeme aj zaradenie nových terapií do jej života, ale takéto terapie nie sú hradené zo zdravotného poistenia, preto sa zariaďujeme podľa svojich možností.

Rehabilitačné pobyty

Intenzívne rehabilitačné pobyty deťom s DMO pomáhajú postupne napredovať. Sú absolútnou nevyhnutnosťou pre udržanie sa v priemernej kondícii a vždy nám ukážu, ako na tom jednotlivé svalové skupiny sú a čo je potrebné posilniť. Ak je to možné, posúvame sa k náročnejším cvikom, ale je potrebné spomenúť, že napredovanie ide veľmi pomalým tempom, takže skôr naberáme skúsenosti a učíme sa nové cviky kvôli obohateniu nášho celoročného cvičenia doma.

Už od roku 2015 Emka jedenkrát ročne rehabilituje v špecializovanej detskej rehabilitačnej nemocnici TETIS v Dunajskej Lužnej, kde nás skúsené fyzioterapeutky vždy naučia niečo nové. Tento pobyt je pre dieťa preplácaný zdravotnou poisťovňou.

Od roku 2016 sa nám darí 2 x ročne absolvovať Therasuit pobyt v centre Natália v Hlohovci, kde sa Emke venujú naraz dve fyzioterapeutky, ktorým patrí veľká vďaka za Emkine napredovanie. Tieto pobyty si plne hradíme z vlastných zdrojov.

Rehabilitačné pomôcky

Rehabilitačné pomôcky sú nevyhnutnosťou pre každodenné cvičenie, ktoré deti s DMO musia absolvovať. Emka pri svojom cvičení používa bosu, fitlopty, overbaly, žinenku a najnovšie nám pribudli aj rebriny.

Na každodenné chodenie potrebuje špeciálnu na mieru vyrábanú ortopedickú obuv, ktorú prestriedavame s ortézami taktiež robenými na mieru. Chôdza v bežnej obuvi nie je možná kvôli riziku ešte väčších deformít.

K rehabilitácii nám slúži aj špeciálny trojkolesový bicykel, na ktorom sa aktuálne učíme pedálovať.

Na dlhšie trasy, čo je pre nás už aj 50 metrov, potrebujeme špeciálny kočík, ktorý je našim sprievodcom na všetkých prechádzkach a výletoch.