Podporte nás

2% z dane

 

ĎAKUJEME,

že ste sa rozhodli poukázať nášmu občianskemu združeniu

svoje 2% zo zaplatenej dane.

 

 

 

 

POSTUP, ak ste zamestnanec

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v predošlom roku dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2% z dane. Ak ste však pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2022, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2. o vykonanie: 

 • Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie 
 • Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.

 

2. Vyplňte: 

Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane občianskemu združeniu Neposlušné nožičky – SUMU 2% ZAOKRÚHĽUJTE MATEMATICKY NA DVE DESATINNÉ MIESTA.

Editovateľné tlačivo nájdete TU. Môžete aj zaškrtnúť v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov a my budeme vedieť, od koho sme získali podporu.

Potrebné údaje:

 • O: 52017052 
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): NEPOSLUŠNÉ NOŽIČKY
 • Sídlo: Červenova 472/17, 949 12 Nitra

Najneskôr do 30.4. pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre:

 1. Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane
 2. Potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti – originál 

 

POSTUP, ak ste fyzická osoba

Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane túto môžete poukázať v prospech občianskeho združenia Neposlušné nožičky.

Ak ste v predošlom roku dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, získajte o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali a venujte 3% z Vašej zaplatenej dane. 

V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%). 

Potrebné údaje na vyplnenie:

 • O: 52017052 
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): NEPOSLUŠNÉ NOŽIČKY
 • Sídlo: Červenova 472/17, 949 12 Nitra

Môžete zaškrtnúť v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov a my budeme vedieť, od koho sme získali podporu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 1. apríla na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech občianskeho združenia Neposlušné nožičky.

POSTUP, ak ste právnická osoba

 

Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

Ak právnická osoba v predošlom roku do termínu podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) nedarovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii ako občianskemu združeniu Neposlušné nožičky), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. Ak právnická osoba darovala v predošlom roku do termínu podania daňového priznania financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať občianskemu združeniu Neposlušné nožičky 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%).

 

Potrebné údaje:

 • O: 52017052 
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): NEPOSLUŠNÉ NOŽIČKY
 • Sídlo: Červenova 472/17, 949 12 Nitra

Môžete zaškrtnúť v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov a my budeme vedieť, od koho sme získali podporu.

Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.