Podporte nás

Finančné dary

Číslo účtu – Slovenská sporiteľňa, a.s.:

IBAN: SK66 0900 0000 0051 5518 7781

BIC /SWIFT/: GIBASKBX 

Ďakujeme za Vašu podporu!