Verejné zbierky

CHARITATÍVNA ZBIERKA NA PODPORU DETÍ S DETSKOU MOZGOVOU OBRNOU.

ÚČEL ZBIERKY: Výnos zo zbierky bude použitý na území Slovenskej republiky na podporu všeobecne prospešného účelu – obhajobu práv znevýhodnených skupín fyzických osôb a podporu práce s deťmi.

ŠPECIÁLNE ČÍSLO ÚČTU ZBIERKY: SK49 0900 0000 0051 8513 9844

TRVANIE: Od 1.12.2021 do 30.11.2022

FORMA:

  • Dobrovoľné finančné príspevky na číslo účtu IBAN: SK49 0900 0000 0051 8513 9844
  • Predajom predmetov, v cene ktorých je zahrnutý minimálny príspevok vo výške 5,- Eur z ceny

MIESTO: Územie mesta Nitry

Registrované číslo zbierky 403-2021-042190 (Okresný úrad Nitra).