O nás

 

Jarka Vašová

Zakladateľka OZ Neposlušné nožičky

 

Naše občianske združenie Neposlušné nožičky sme založili kvôli podpore našej dcéry Emky, ktorá sa narodila predčasne komplikovaným pôrodom a má ako hlavné diagnózy detskú mozgovú obrnu, axiálnu hypotóniu a skoliózu.
 
Pravidelné cvičenie, plávanie, rehabilitácie a rôzne aktivity a terapie nás postupne posúvajú vpred a preto by sme radi priniesli deťom s pohybovým znevýhodnením takúto možnosť aj v našom meste.
 
Všetky deti s postihnutím potrebujú veľa lásky a priaznivé prostredie a podporu pre svoj rozvoj a my robíme všetko pre to, aby sme postupne prinášali do ich životov nové, ale aj stereotypné, avšak overené aktivity, vďaka ktorým budú šťastné a budú napredovať.

Hanka a Kimba

Canisterapia

 

Sme intervenčný tím Hanka a Kimba. Kimba je certifikovaný psík a spolu robíme intervencie s asistenciou psov – canisterapiu.

CANISTERAPIA je:

• intervencia so psom využívajúca pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka.

• uplatňuje sa hlavne ako pomocná terapeutická metóda na riešenie psychologických, citových a sociálno – integračných problémov.

• pôsobenie na fyzické zdravie človeka motiváciou k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky. Vďaka psíkovi, ktorý je zdrojom pozitívnej energie dochádza:

• k uvoľneniu atmosféry a prílivu príjemných a radostných emócií

• k pozitívnemu pôsobeniu na psychickú, fyzickú aj sociálnu pohodu

• k rozvoju komunikačných schopností a potrebe socializácie

• k rozvoju jemnej motoriky a celkovej pohybovej aktivite