O nás

Náš tím

Jarka Vašová

Zakladateľka OZ Neposlušné nožičky

 

Naše občianske združenie Neposlušné nožičky sme založili kvôli podpore našej dcéry Emky, ktorá sa narodila predčasne komplikovaným pôrodom a má ako hlavné diagnózy detskú mozgovú obrnu, axiálnu hypotóniu a skoliózu.
 
Pravidelné cvičenie, plávanie, rehabilitácie a rôzne aktivity a terapie nás postupne posúvajú vpred a preto by sme radi priniesli deťom s pohybovým znevýhodnením takúto možnosť aj v našom meste.
 
Všetky deti s postihnutím potrebujú veľa lásky a priaznivé prostredie a podporu pre svoj rozvoj a my robíme všetko pre to, aby sme postupne prinášali do ich životov nové, ale aj stereotypné, avšak overené aktivity, vďaka ktorým budú šťastné a budú napredovať.

Bc. Sylvia Dekanová

Fyzioterapeutka

Volám sa Sylvia Dekanová. V máji 2021 som úspešne ukončila 1. stupeň
vysokoškolského štúdia v odbore fyzioterapia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda
v Trnave. Momentálne pokračujem ďalej v štúdiu, aby som sa naďalej
zdokonaľovala v odbore, ktorý je pre mňa nie len zamestnaním ale súčasťou
života. V rámci štúdia som sa stretla s rôznymi typmi diagnóz.

Dôvodom štúdia fyzioterapie bolo zlepšiť kvalitu života môjmu bratovi,
ktorému bola tiež diagnostikovaná DMO. Zároveň chcem umožniť každému
dieťaťu so zdravotným postihnutím aspoň čiastočne zažívať radosti všedného
života.

Počas štúdia som získala certifikát z kineziotejpingu. Ide o metódu, ktorá
umožňuje zafixovať postihnuté miesto na tele a zároveň ho regenerovať.

Som vďačná občianskemu združeniu Neposlušné nožičky, že môžem byť
súčasťou ich tímu a tým pracovať s detičkami so zdravotným znevýhodnením.

 
 

Hanka a Kimba

Canisterapia

 

Sme intervenčný tím Hanka a Kimba. Kimba je certifikovaný psík a spolu robíme intervencie s asistenciou psov – canisterapiu.

CANISTERAPIA je:

• intervencia so psom využívajúca pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka.

• uplatňuje sa hlavne ako pomocná terapeutická metóda na riešenie psychologických, citových a sociálno – integračných problémov.

• pôsobenie na fyzické zdravie človeka motiváciou k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky. Vďaka psíkovi, ktorý je zdrojom pozitívnej energie dochádza:

• k uvoľneniu atmosféry a prílivu príjemných a radostných emócií

• k pozitívnemu pôsobeniu na psychickú, fyzickú aj sociálnu pohodu

• k rozvoju komunikačných schopností a potrebe socializácie

• k rozvoju jemnej motoriky a celkovej pohybovej aktivite

Anna Čičová

Plavecká inštruktorka

Volám sa Anna Čičová. Študujem na právnickej fakulte UK v Bratislave. Plávaniu sa venujem od detstva a je mojou vášňou. Ako dieťa som plávala v klube ŠK Delfín, neskôr  v Aquatics-e. Som trénerkou plávania I. kvalifikačného stupňa (FTVŠ Bratislava). Pôsobila som v nitrianskom klube ŠK Delfín, neskôr popri štúdiu v plaveckom klube Nemo Bratislava a momentálne pôsobím ako trénerka plávania detí v klube Hviezdica v Nitre.

Prijala som ponuku trénovania detí s pohybovým znevýhodnením aby žiadne dieťa nebolo ukrátené o radosť z vody.

V roku 2019 mi do tímu detí vstúpila Emka, ktorá má ľahký stupeň DMO a hypotóniu. Keď som začala učiť Emku, nevedela som ako sa jej bude páčiť vodné prostredie, ako budeme vedieť napredovať ale cítila som, že to dieťa má chuť posúvať sa ďalej. A teraz? Je z nej morská panna, ktorá miluje vodu, je pre ňu relaxom, a to je pre trénera najväčší dar.

 
Touto cestou sa chcem poďakovať, že môžem byť súčasťou pri rozvoji a zlepšení pohybových nedokonalostí, a šíriť radosť.