Detská mozgová obrna

Liečba a terapie

Liečba DMO môže zlepšiť celkovú kvalitu života pacientov. Kontrolovaním symptómov a prevenciou zhoršenia sekundárnych stavov sa liečba DMO môže zamerať na to, aby dieťa mohlo žiť čo najlepšie.

Hoci poruchu nemožno vyliečiť, zvládnutie symptómov a liečba umožní pacientovi prispôsobiť sa ich zdravotnému postihnutiu.

Najbežnejšie formy liečby sú špecializované terapie, ktoré pomáhajú zlepšovať špecifické akcie a symptómy a lieky, ktoré môžu znížiť bolesť, uvoľniť svaly a zabrániť záchvatom. Chirurgia môže byť v niektorých prípadoch tiež nápomocná.

Účinnosť liečby sa bude líšiť v závislosti od závažnosti symptómov DMO. V niektorých prípadoch môžu jednotlivci s DMO ďalej žiť nezávislý, produktívny život ako dospelí vďaka terapii a liečbe DMO.

Liečba DMO môže pomôcť s:

 • Kontrolovaním symptómov bolesti
 • Zlepšením kĺbovej flexibility
 • Zvýšením mobility
 • Zlepšením svalovej definície a tónu
 • Kontrolovaním sekundárnych príznakov
 • Umožnením väčšej nezávislosti

Liečba sa môže začať okamžite po prvom spozorovaní príznakov, pričom niektoré možnosti liečby sú dostupné skôr, ako dieťa dostane formálnu diagnózu.

Typ podávanej liečby sa môže v priebehu života dieťaťa líšiť, aby odrážal zmeny stavu a schopnosti pacienta. Napríklad liečba môže byť intenzívnejšia, ako dieťa rastie.

Pretože existuje mnoho aspektov pre život s detskou mozgovou obrnou, lekársky tím vášho dieťaťa môže byť zložený z viacerých špecialistov. Niektorí z lekárov, s ktorými môžete pracovať, sú:

 • pediatri
 • fyzioterapeuti
 • neurológovia
 • pracovní terapeuti
 • logopédi
 • psychiatri
 • ortopedickí chirurgovia

Pediater vášho dieťaťa môže pôsobiť ako poskytovateľ primárnej starostlivosti, ktorý ponúka odporúčania odborníkom a usmerňuje proces starostlivosti.