Detská mozgová obrna

Existuje liek na mozgovú obrnu ?

V súčasnosti nie je známy žiadny liek na detskú mozgovú obrnu. V súčasnosti je DMO liečená liekmi a terapiami, ktoré pomáhajú zmierniť symptómy, ale nemôžu korigovať základnú patológiu. Dieťa s detskou mozgovou obrnou bude mať naďalej DMO počas celého svojho života.

Je to preto, že DMO je spôsobená poranením mozgu a moderná medicína v súčasnosti nedokáže regenerovať mozgové tkanivo.

Nervové a mozgové bunky sa neliečia rovnakým spôsobom ako iné časti tela a poškodenie, ktoré utrpia, je vo všeobecnosti nenapraviteľné. Moderné pokroky v používaní terapie kmeňovými bunkami však ukázali niektoré sľubné výsledky v neuro-regeneračnej liečbe.

Kmeňové bunky sú špeciálnym typom nediferencovanej bunky. Všetky bunky vo vyvíjajúcom sa plode začínajú ako kmeňové bunky, ktoré sa potom diferencujú na špecifické typy buniek so špecifickým účelom.

Niektoré z týchto buniek zostávajú v tele počas života človeka. Izoláciou týchto buniek a ich injekciou do poškodenej oblasti sa vedci domnievajú, že bunky sa môžu vyvinúť do mozgového a nervového tkaniva. To môže v budúcnosti viesť k vyliečeniu mozgovej obrny a mnohých ďalších neurologických stavov a zdravotných postihnutí.