Sme neskutočne vďační, že sme mali opäť možnosť navštíviť Turecko, kde sa Emka opäť zúčastnila delfínoterapie, ktorá jej prináša nielen potešenie, ale aj výnimočné zlepšenia v jej každodennom živote. Delfínoterapia sa stala kľúčom k prekonaniu výziev spojených s DMO, a pre Emku to bola cesta k plynulejšej reči a zlepšeniu jej permanentnej únavy.

Emka si vychutnala terapeutický pobyt v tureckom raji, kde sa stretla so svojími priateľmi – delfínmi. Delfíny, s ich nevšednou inteligenciou a schopnosťou nadviazať spojenie s ľuďmi, sa stali kľúčovými spoločníkmi na jej ceste uzdravenia. Terapeutický vplyv interakcie s delfínmi na Emkino fyzické a emocionálne blaho bol ohromujúci.

Jedným z najzreteľnejších výsledkov delfínoterapie bola zlepšená plynulosť Emkinej reči. Komunikácia s delfínmi podporovala rozvoj jej jemnej i hrubej  motoriky. Terapeutický vzťah s delfínmi sa ukázal byť účinným prostriedkom na podporu verbálneho vývoja a komunikačných schopností.

Okrem toho bola delfínoterapia pre Emku kľúčovým faktorom pri odstránení permanentnej únavy spojenej s DMO. Voda a pohyby v bazéne pod vedením terapeutov a delfínov umožnili Emke posilňovať svaly bez nadmerného stresu, čo prispelo k jej energetickému oživeniu.

Delfínoterapiu by sme popísali ako inovatívnu cestu k Emkinmu výraznému napredovaniu. Výsledky terapie tentokrát presiahli naše očakávania a poskytli Emke nielen nové schopnosti, ale aj radostné spomienky, ktoré zasiahli každého člena rodiny.

Delfínoterapia je príkladom toho, ako sa nové formy terapie môžu dotknúť najhlbších kútov duše a prinášať do života detí s DMO svetlú nádej na plný a kvalitný život. Veríme, že delfíny, s ich láskavým spôsobom, sa stali zázračnými spoločníkmi na ceste k uzdraveniu pre našu Emku.