Drahí priatelia a čitatelia,

dnes by sme vám chceli predstaviť úžasnú príležitosť, ako môžete spolu s nami poskytnúť pomoc tým najmenším hrdinom prostredníctvom venovania 2% z dane.

Naša organizácia poskytuje podporu deťom s detskou mozgovou obrnou (DMO). Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, môžete prispieť k ich misii a pomôcť deťom prekonať výzvy, ktorým čelia.

Vaše 2% môžu spraviť veľký rozdiel v živote Emky a ostatných detí s DMO. S vašou pomocou môžeme poskytnúť finančnú podporu na terapie, pomôcky, operácie a rehabilitačné pobyty – nevyhnutné potreby, ktoré umožnia týmto malým hrdinom dosahovať svoj plný potenciál.

Nezabudnite: Vaše rozhodnutie podporiť organizáciu Neposlušné nožičky 2% z dane nemá žiadne dodatočné náklady pre vás. Je to jednoduchý spôsob, ako pridať svoj hlas k tomuto skvelému úsiliu.

Spoločne môžeme byť súčasťou zmeny a pomôcť týmto deťom žiť šťastný a plnohodnotný život. Pripojte sa k nám v tejto výzve na venovanie 2% z dane pre OZ Neposlušné nožičky a pomôžme spolu budovať mosty k lepšiemu zajtrajšku.

Vaša podpora znamená svet pre týchto malých hrdinov!

S láskou a vďačnosťou,

Jarmila Vašová, predsedkyňa OZ Neposlušné Nožičky.