Aj naše občianske združenie sa zapojilo do kampane GivingTuesday a radi by sme získali od darcov finančnú podporu pre deti s detskou mozgovou obrnou. Prispieť môžete akoukoľvek sumou – už napríklad za 15,- Eur venujete cvičenie s fyzioterapeutom alebo za sumu 20,- Eur jedno sedenie alternatívnej kraniosakrálnej terapie. Najúčinnejšie sú samozrejme dlhodobejšie rehabilitačné pobyty 2 až 3 týždňové. Na tieto sa však musia vyzbierať viacerí. Veríme, že aj naša malá organizácia osloví dobrých ľudí, ktorí pomôžu deťom napredovať v ich samostatnosti. Bankový účet nášho združenia je vedený v Slovenskej sporiteľni s číslom IBAN: SK66 0900 0000 0051 5518 7781. ĎAKUJEME VÁM!