V Centre Ceremina Emka nie len absolvovala intenzívnu fyzickú terapiu, ale aj objavovala svet inklúzie a podpory. Metóda Therasuit, ktorú tu aplikujú v kombinácii s ostatnými sprievodnými terapiami, bola pre ňu kľúčom k rozvoju motorických schopností a zvyšovaniu sily svalov. Každá cvičebná relácia bola vedená skúseným tímom terapeutov, ktorí venovali osobitnú pozornosť potrebám Emky.

Rehabilitačný pobyt nebol len o fyzickom posilňovaní, ale aj o emocionálnom raste. Emka bola obklopená pozitívnou atmosférou a povzbudzovaním, čo jej pomohlo prekonať vlastné limity. V tomto inkluzívnom prostredí nielenže začala dosahovať svoje terapeutické ciele, ale aj budovať svoje sebavedomie.

Centrá Ceremina neponúkajú len rehabilitáciu, ale aj komplexný prístup k rozvoju osobnosti detí so špeciálnymi potrebami.

Emkin si svoj rehabilitačný pobyt zopakuje opäť tento rok v septembri. Už teraz sa naň veľmi tešíme.